Bridge 2019 - 2020

Torsdag 19.00 - 23.00
Stort: Torsdag 19. september

Ledere: Kjeld Pedersen og Jeppe

Tilmelding  KLIK HERDet var den sidste bridge turnering i 2018. Vi starter op igen i uge1 - d. 3-1-2019. Alle ønskes en god Jul og et godt Nytår.