Bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2017 i Kulturhuset
 Konstituering og nedsættelse af udvalg.
Ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig med en formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dog kan kassereren vælges uden for bestyrelsen. I udvalg nedsat af bestyrelsen, skal mindst 1 medlem være fra bestyrelsen. LMI skal desuden vælge 2 repræsentanter til Repræsentantskabet for Lem Kulturnetværk, hvoraf den ene skal indgå i kulturnetværkets bestyrelse. Kjeld Hvidtved Pedersen og Morten Bundgaard er på generalforsamlingen udtrådt af LMI's bestyrelse. Ina Mosegaard og Jens Erik Baand er på generalforsamlingen indvalgt i bestyrelsen. Som 1. suppleant blev Allan Pape Trærup valgt og som 2. suppleant blev Susanne Bønding valgt.
2. Beslutning
Formand: Karina Filtenborg
Næstformand: Andreas Odland
Sekretær: Ina Mosegaard
Kasserer: Vagn Lykke (uden for bestyrelsen)
Bestyrelsen i Lem Kulturnetværk: Mikael Spanggaard
Repræsentant i Kulturnetværket: Allan Pape Trærup
Fodbold:Mikael Spanggaard og  Jens Erik Baand
Bridge: Kjeld H. U. Pedersen
Cykling: Kjeld Jeppesen
Kiosk: Kjeld Jeppesen
Badminton: Andreas Odland og Ina Mosegaard
Motion for sjov: Kjeld H. U. Pedersen
Showdance: Karina Filtenborg
Gymnastik: Karina Filtenborg
Spring: Allan Pape Trærup
Spinning: Andreas Odland
Fitness: Ina Mosegaard
Musik: Andreas Odland
Fjernstyret legetøj: Mikael Spanggaard
3. Udvalg uden for bestyrelsen
Spring/gymnastik: Susanne Bønding og Dorthe Vistisen
Showdance: Susanne Bønding
Badminton: Tove Lykke og Benjamin Pedersen

Lem Motions- og Idrætsforening, Hostrupvej 14, Lem  7860 Spøttrup  CVR. 29878684