Undskyld, vi roder lidt her.
Siden er "under ombygning"!


På denne side vil vi fortælle lidt historie fra Lem Motions- og Idrætsforening (LMI)Lem Motions og Idræts forening blev stiftet på generalforsamling den 8. november 1989.

Så derfor holder vi en fest for, at I skal være med til at hylde vores forenings 30 års jubilæum.
Skal I være med til at hylde foreningen, så er billetsalget i gang hos Min Købmand i Lem.

Skynd jer! Der er KUN 200 billetter.
Billetterne kan også købes ved indgangen……hvis du tør vente!!

ALLE BILLETTER BLEV SOLGT PÅ REKORDTID!


Nostalgi 1968
Lem Ungdoms- og Idrætsforenings sidste serie 4 hold (blå dragter) inden sammenlægning med Lihme og Rødding til Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening.


Hvis du ikke kan genkende spillerne på holdet,
kan du klikke på det lille billede, hvor der er sat navn på dem.


Lem Motions og Idrætsforening - Bestyrelser fra stiftelse i 1989 til 2019.


Annonce/plakat til den stiftende generalforsamling 8. november 1989

Klik på knappen "Annonce/Plakat"
og
se den i en større version.


Leo B. Nielsens oplæg på den stiftende generalforsamling den 8. november 1989

Klik på knappen "Oplæg" og
læs
hele Leo's oplæg.20 års Jubilæum LMI den 8. november 2009

Velkommen til 20 års Jubilæum

LMI vil byde på rundstykker kaffe, te og juice

20 års jubilæum blev foreslået på generalforsamling sidste år.
Bestyrelsen var enige om, at det skulle markeres og det bliver som åbent hus,
hvor man skal slappe af og nyde de flotte lokaler, som vi har, spille bold - badminton og hoppe på airtrack.

Så vil jeg takke alle de frivillige, som har trænet og været i bestyrelse i de 20 år, som er gået, uden dem
var der ingen idrætsforening i Lem.

Jeg vil også takke Spar Salling, som har støttet og bakket os op hele vejen igennem.

Der var mange der havde fortjent en personlig tak, men det er svært at ramme dem alle, så dem,
der har hjulpet gennem tiden skal have en tak

Vagn Lykke har lovet at give os en historisk fortælling om LMI fra start til nu.

Så han får ordet her.

Kjeld H. U. Pedersen


Lem Motions- og Idrætsforening  – 20 års jubilæum den 8. november 2009.
Tilbageblik v/ Vagn Lykke, fmd. 2002-2008

Opstarten

Lem Motions- og Idrætsforening – i daglig tale kaldet LMI – blev stiftet onsdag aften den 8. november 1989 på en stiftende generalforsamling på Lem Skole. Foreningens formål var og er også i dag ”at samle medlemmerne om motionsaktiviteter, idræt og andet kulturelt arbejde”.

Og det skete ikke uden sværdslag – nøjagtig som da den gamle Lem Ungdoms- og Idrætsforening i 60’erne blev fusioneret med naboforeningerne i Lihme og Rødding.

Forud for den stiftende generalforsamling udsendte den initiativgruppe, der arbejdede for igen at danne en selvstændig forening i Lem en pressemeddelelse med flg. ordlyd:

Pressemeddelelse

Med baggrund i et behov for at styrke og udvide de idrætslige aktiviteter i området har en gruppe på 8 personer fra Lem taget initiativ til stiftelse af en Motions- og idrætsforening.Initiativgruppen er nedsat af Lem Borgerforening og med bred opbakning i lokalbefolkningen. Ved at samle aktiviteterne i en lokal forening vil foreningens medlemmer få en mere direkte indflydelse på og berøring med de aktiviteter, der foregår, end hvis aktiviteterne spredes over et større område. Hallen i Lem har også betydet, at der nu findes et helt naturligt samlingssted for mange aktiviteter og , at områdets beboere også føler sig naturligt knyttet til stedet. Det er tanken, at foreningen i første omgang vil tilbyde aktiviteter i badminton, fodbold, håndbold og gymnastik – områder, hvor der i dag allerede foregår aktiviteter – og så i øvrigt lade behovene bestemme de forskellige udbud. Det er initiativgruppens håb, at et tæt samarbejde med de øvrige lokale foreninger mm., herunder borgerforening, skole, ungdomsklub og spejdere, kan føre til, at både unge og ældre kan føle et tættere tilhørsforhold, ikke kun til hinanden, men også til området. Der er også håb om et godt samarbejde med naboforeningerne og med Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening, der især på det højere sportslige niveau må formodes at blive et godt alternativ for især unge fra området. Initiativgruppen vil dog ikke lægge skjul på, at VUIF’s politik med at centrere foreningens aktiviteter i og ved Spøttrup Hallen er en afgørende faktor i behovet for dannelsen af en lokal forening. Der vil snarest blive indkaldt til en stiftende generalforsamling på Lem Skole, onsdag den 8. november 1989, hvor bl. a. foreningens formål og navn vil blive endelig fastsat. Foreningen” starter 1. aktivitet op allerede på lørdag den 21. oktober kl. 14.00 med motionsløb/gang over 4 eller 10 km med start og mål ved Lem Hallen.

Lem, den 14. oktober 1989

Leo B. Nielsen, Præstegårdsmarken 8 - Jens Andersen, Amtsvejen 33 - Vagn Lykke, Præstegårdsmarken 22 - Aage Dahl, Østerbrogade 18 - Kjeld Pedersen, Hostrupvej 14 - Jens Jakobsen, Bøgevej 10 - Jan Pedersen, Præstegårdsmarken 28


Pressemeddelelsen gav da også anledning til avisskriveri, hvor én af overskrifterne var: ”Stor idrætsforening trues af sprængning” (Vestsalling Ungdoms- og Idrætsforening) og hvor idrætsforeningens formand udtrykte stor skuffelse over det der skete.

Tanken om en selvstændig forening var ikke helt ny, og følgende faktorer spillede kraftigt ind:

 • Vi havde fået en Lem hal-hal med mulighed for især motionsaktiviteter (var der ikke da VUIF blev stiftet et snes år tidligere).
 • Ønske om klubliv i lokalområdet (det klubliv, der var i VUIF, fandt sted ved Spøttrup Hallen – et klubliv som rigtig mange fra Lem området aldrig tog del i, da rigtig mange i Lem følte ikke et tilhørsforhold til VUIF).
 • Ønske om selv at være herre over økonomien – vi sendte ca. 10.000 badminton-kr. til Rødding hvert år (ja, vi følte virkelig, at vi sendte penge ud).
 • VUIF-aktiviteterne blev mere og mere flyttet til Rødding.
 • Ønske om at få mange flere i Lem-området til at dyrke motion eller idræt.

Godt nok var vi skuffet over VUIF’s politik med at samle flere og flere aktiviteter i Rødding, men jeg husker ikke en bitterhed – blot en skuffelse over udviklingen og en erkendelse af, at en klub ikke kan skabe klubliv 3 steder. Mange af os var aktive i VUIF til det sidste, og havde mange gode venner i VUIF og havde haft mange gode idrætstimer i VUIF, men måtte også være realistiske omkring de uopfyldte ønsker, der efterhånden opstod i Lem-området. Ønsker, vi følte ikke kunne opfyldes i en forening, der geografisk dækker flere byer.

For mit eget vedkommende spillede jeg badminton i VUIF og hørte sjældent et bebrejdende ord om vores initiativer i Lem.
Vi havde et godt samarbejde allerede fra dag et.

Nå, men aftenen for den stiftende generalforsamling oprandt, og 55 personer mødte op til den første del. Heraf var vel ret naturlig en del fra toppen i VUIF.

Af protokollen fremgår, at ”VUIF var skuffet over intiativgruppens handling, idet alle i gruppen er/var aktive medlemmer af VUIF og de fleste med en leder eller trænergerning. Mente, at vi jo bare kunne møde op til VUIF’s generalforsamlinger og være med til at præge foreningens virke. VUIF betragter LMI som en konkurrent og mener at samarbejde fremover kan blive vanskeligt. VUIF indrømmer, at mange aktiviteter er samlet i og ved Spøttrup Hallen, men at der også foregår noget i Lem hallen”.

Initiativgruppen påstod, ”at der ofte har været gjort opmærksom på og advaret mod den skæve udvikling i VUIF. Mener fortsat, at fremtidigt samarbejde kan og skal finde sted”.

En Lihme-repræsentant forespurgte, om Lihmeboere kan blive medlem i den nye forening, da der i Lihme også er behov for lokale aktiviteter, og nævnte Lem og Lihmes nære og naturlige tilknytningsforhold.

Til det svarede intitiativgruppen, at den med vilje ikke har rettet henvendelse uden for Lem-området, men at den ikke vil udelukke nogen i foreningen på grund af bopæl.

I 2. del af mødet – den stiftende generalforsamling – deltog 45 personer, og LMI blev som ventet stiftet. Den første bestyrelse bestod af Jens Jakobsen (formand), Leo B. Nielsen (næstformand og håndbold), Aage Dahl (Gymnastik), Lena Nielsen (fra Lihme - motionsløb), Dorthe Slot Nielsen (sekretær), Jan Pedersen (fodbold) og Vagn Lykke (badminton).

Det blev også besluttet, at LMI’s klubfarve skulle være blå (lyseblå).


LMI var aktiv og oppe at køre allerede fra starten:

 • Startede motionsløb op lørdag den 21. oktober (inden LMI var stiftet).
 • Deltog i Lems Julemarked den 2 – 3. december.
 • Skød penge i indretning af Balkonen, der jo naturligt skulle være LMI’s tilholdssted.
 • Oprettede en kiosk.
 • Opstart af badminton-aktivitet (lørdag og i Julen). Motionsbadminton foregik den første vinter i VUIF-regi – herefter i LMI-regi.
 • Opstart af indendørs håndbold , (børn, old girls og herrer). I alt 65-70 spillere med 5 hold i turnering.
 • Opstart af springgymnastik i hallen.
 • Opstart udendørs af herrefodbold (serie 6) og håndbold (børn og old girls).
 • Byfest/sportsfest sammen med Borgerforeningen (første step i det store foreningssamarbejde, der er i Lem-området i dag, og som indtil videre er endt op i et Kulturhus og et Kulturnetværk).
 • Oprettelse af en arrangementskalender for alle foreninger i Lem-området.
 • Aftaler med sponsorer: Sparekassen Vestsalling, Lem Maskinstation, Murermester Eigil, Lem Købmandsgård, Sportsmaster og Hancock.

Samarbejder

På trods af dønningerne fra generalforsamlingen har der heldigvis i alle 20 år været et godt samarbejde med VUIF, og allerede den 9. januar 1990 afholdt VUIF og LMI det første samarbejdsmøde, hvor man bl. a. aftalte forhold omkring kiosken og balkonen og brug af Hallen (VUIF havde fortsat timer i Hallen).

Allerede inden det første år var gået kan det læses i LMI-protokollen, at der er et godt samarbejde med VUIF på børneområdet. Fra et bestyrelsesmøde i 1999 kan endvidere læses, at ophør af aktiviteten børnehåndbold måske ikke er at beklage, da børnehåndbolden p.t. nemlig fungerer udmærket i VUIF. Med andre ord har der været et godt og konstruktivt samarbejde gennem stort set alle årene mellem VUIF og LMI til gavn for begge foreninger og især de mange børn, der dyrker idræt. Der er især samarbejder omkring børneaktiviteter, herunder badminton og udendørs fodbold for de lidt større børn.

Også med andre klubber bliver der samarbejdet, og herunder især med Håsum-Ramsing.

Helt naturligt har Skolen været LMI’s absolut største samarbejdspartner, og dette samarbejde har da også resulteret i fælles materielindkøb, fælles aktivitetsudbud og fælles anvendelse af lokaler og rekvisitter.

Også de andre foreninger i Lem-området er der samarbejdet med: Borgerforeningen/Kulturnetværket omkring byfester/Kulturuger

Pensionistforeningen omkring udbud af Motion for sjov

Og det største enkeltstående samarbejdsprojekt LMI har deltaget i, har uden tvivl været etableringen af Lem Kulturhus og Lem Kulturnetværk, og hvor LMI indskød 200.000 kr. i projektet.

Balkonen og kiosken

I løbet af det første år tildelte skolebestyrelsen LMI et klublokale, nemlig det lokale, der lå under Balkonen. Et lokale, der for øvrigt allerede i 1994 blev frataget LMI igen, da det skulle bruges til skoleformål, og som bevirkede, at LMI måtte bruge mange penge på at indrettede Balkonen som et egentligt klublokale med kiosk. Fratagelsen skabte ikke sød musik mellem Skolebestyrelsen og LMI.

Balkonen blev i starten af 1997 lukket ud mod Hallen, og Kommunen bidrog med ca. 55.000 kr. og LMI med ca. samme beløb til etablering af klublokalet på Balkonen. Et af Kommunens formål med lukning af Balkonen var at temperaturen i Hallen så kunne sænkes fra 20 til 16 grader – hvilket vist allerede var effektueret længe før.

Så det er forståeligt, at LMI var betænkelig ved at afgive Balkonen til Ungdomslokale i forbindelse med indretning af Kulturhuset. Afgivelsen er da også betinget af, at LMI råder over et tilsvarende lokale til Motionsrum til f.eks. spinning. Foreningen råder i øjeblikket over det gamle Ungdomsklublokale/Fotolokale.

Omsætningen i Kiosken blev efterhånden så stor at den blev momsregistreret i 1994 – samme år den blev flyttet op på Balkonen. For at undgå moms i foreningen, blev der i 1998 oprettet en støtteforening, hvis primære formål var at drive kiosken og generere et overskud til LMI. På grund af ændrede momsregler blev Støtteforeningen nedlagt i 2003 og aktiviteterne – herunder de likvide på godt 30.000 kr. – overdraget til LMI.

Udvidelse af Hallen
En udvidelse af Hallen var oppe at vende allerede fra starten af LMI’s levetid, men først i 1994 blev der nedsat et decideret haludvalg, der sammen med Teknisk Forvaltning udarbejdede tegninger og overslag for en udvidelse. Overslaget lød på 1 mio. kr.

I referatet fra generalforsamlingen i 1996 fremgår, at ” Haludvidelsen er ikke opgivet, men man havde regnet med, at folk i Lem skulle betale. Renoveringen af Forsamlingshuset satte dog en midlertidig stopper for dette”.


Økonomi

Økonomisk har LMI altid kørt fornuftig, endda så fornuftig, at den kunne give 200.000 kr. til bygning af Kulturhuset. Den gode økonomi har også givet mulighed for at LMI har kunnet starte nye aktiviteter op (køb af materiel, instruktører mm.).

Foreningens gode økonomi kan for en meget stor dels vedkommende tilskrives de mange frivillige ledere og hjælpere, og så det forhold, at LMI – helt i formålsparagraffens ånd – har holdt sig fra idræt på højere plan og ikke har haft store udgifter til f. eks. trænere.

Samarbejdet med Skolen om køb af materiel – som f. eks. air track’en – har også været en kæmpe fordel for både Skolen og LMI. 


Aktiviteter

Foreningen har gennem årene udbudt rigtig mange aktiviteter. Nogle med stor opbakning, og som har kørt godt gennem mange år, og nogle med mindre god opbakning:

Håndbold (inde og ude)

Fodbold (inde og ude)

Work out

Motionsløb

Springgymnastik

Gymnastik

Badminton

Idræt på tværs for børn

Minisport

Skøjtemotion

Aerobic

Aktivfest

Beachvolley (bane anlagt i 98)

Petanque (bane anlagt i 98)

Familieidræt

Bridge

Volleyball

Cykling

Forældre/barn gymnastik

Svømning

Tegning

Stavgang

Motion for sjov

Step

Dans

Bob

Rugby

Bordtennis

Spinning

Leg og bevægelse

Basketball

Modelflyvning

 

Aktivitetslisten viser med stor tydelighed, at LMI tør sætte nye aktiviteter i gang.


Hovedsponsor

SparSalling har været en rigtig god hovedsponsor og samarbejdspartner for LMI i hele Foreningens levetid


Bestyrelsen

Der har siddet 41 driftige kvinder og mænd i foreningens bestyrelse i de 20 år LMI har eksisteret.
Foreningen har haft 5 forskellige formænd og 3 kasserere, hvor Jan Pedersen indtil videre har været kasserer i 14 år.


Medlemmer

På generalforsamlingen den 21. februar 1991 (1½ efter start) kunne fmd. Jens Jakobsen konstatere: ”Forventningerne indfriet – over 250 medlemmer. Foreningen har udfyldt et behov”. I 1994 var der 440 aktivitetsmedlemmer og i dag er der ca. 500 .

Det nye Kulturhus gav LMI et godt løft.


Fremtiden

De sidste 20 år har vist, at der er behov for en forening som LMI, og det behov vil sikkert også være der i årene fremover, hvis foreningen tilpasser sig fremtiden.

Så jeg tror på LMI