Biking

Mandage Kl. 19.00 - 20.00  på skolebibliotekets hems.

Start:     ??????

Instruktør:   ???????

Pris:  300 kr.